Поръчай по телефона: 0877 78 01 01

Общи условия за ползване

Добре дошли в сайта на Kupi-chasovnik.com. В работата си Kupi-chasovnik.com и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между Kupi-chasovnik.com и негови клиенти, Kupi-chasovnik.com поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимно приемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Kupi-chasovnik.com си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

АВТЕНТИЧНОСТ

За да получи възможно най-добрите цени за продуктите, които предлага по правило се подразбира, че Kupi-chasovnik.com НЕ е официален представител на фирмите и производителите на тези продукти. Въпреки това всички стоки и продукти предлагани в този сайт са НОВИ И ОРИГИНАЛНИ по произход, доставени и гарантирани от официални представители на съответните марки.

ГАРАНЦИИ

ЦЕНТ.БГ ООД предлага продукти от типа Модни Аксесоари, а като такива към тях не се предлага гаранционно обслужване на часовниковия механизъм, други електронни и/или механични елементи или която и да било разделна/неразделна част от продукта.

СИГУРНОСТ

Личната информация, която подавате към сайта на Kupi-chasovnik.com е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на Kupi-chasovnik.com осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. Kupi-chasovnik.com счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

Kupi-chasovnik.com ви гарантира,че вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Неразрешеното използване на чужди кредитни карти и измамите с кредитни карти са тежки престъпления и по българското законодателство. При възникването на подобен случай ние ще окажем пълно съдействие и ще предоставим цялата налична ни информация свързана с него, ако тя ни бъде поискана от органите на правосъдието или други официални органи упълномощени да искат такава информация или съдействие.

АВТОРСКИ ПРАВА

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Kupi-chasovnik.com, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на Kupi-chasovnik.com е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Kupi-chasovnik.com си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Kupi-chasovnik.com не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. Kupi-chasovnik.com си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Kupi-chasovnik.com има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Kupi-chasovnik.com счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Kupi-chasovnik.com си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.

ОТГОВОРНОСТИ

Всички стоки закупени от сайта на Kupi-chasovnik.com се изпращат по куриерски служби с които Kupi-chasovnik.com има сключени договори. За Всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Kupi-chasovnik.com.

Онлайн магазин www.Кupi-Сhasovnik.com продава НОВИ часовници. Продаваме всички часовници (които позволяват да се сложи батерия в тях) - БЕЗ батерии. Проверяваме механизмите на абсолютно всеки часовник преди да се изпрати на клиента за проблеми и дефекти. Проверката се извършва, чрез поставяне на батерия в часовника и оставяйки механизма на няколко часова работа. Заради проверката на механизмите на часовниците е възможно някой клиент да получи часовник с батерия в него, но тя НЕ Е НОВА и е била тестова. Батерията е консуматив към продуктите ни, за който грижа да се сменя има само и единствено клиента. Онлайн магазин www.Кupi-Сhasovnik.com отговаря за произхода и качеството на часовниците си като НОВИ, но не и за периодично сменяващите се консумативи към часовниците (БАТЕРИИ, каишки и др). За тях има грижа КЛИЕНТА.

При направена поръчка, към която клиент е въвел имейл адрес, той/тя се съгласява да получава рекламни съобщения, съдържащи инфомармация за нови продукти, промоции и отстъпки, под формата на имейл. В случай, че клиент не желае да получава тези рекламни съобщения, той/тя ще имат възможност да се отрегистрира от списъка с клиенти получаващи нашите рекламни съобщения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Kupi-chasovnik.com приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Kupi-chasovnik.com и Kupi-chasovnik.com ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Този сайт е създаден и се контролира от компанията Цент.БГ ООД, регистрирана по законите на българското законодателство. Българското законодателството ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от българското законодатество и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на това законодателство.

ВРЪЩАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни. Потребителят разполага с всички права по ЗЗП, към който настоящите общи условия препращат.

ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на Kupi-chasovnik.com по изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Kupi-chasovnik.com.

Горе